Kontakt tider til bestyrelsesmedlemmer

16-04-2024

INGEN opkald til bestyrelsesmedlemmer før kl. 9.00 og efter kl. 17.00
Det er mennesker der arbejder frivillig og de skal have mulighed for at holde fri, ligesom andre mennesker.
DETTE SKAL RESPEKTERES

På vegne af Bestyrelsen
Rita

Del siden

Deadlines for at få ting med i bladet er:


3/8-2024 for blad nr. 3


5/10-2024 for blad nr. 4


Medlemmer er mere end velkommen til at komme med indslag til bladet.


Sendes til:

dhif.amj26@gmail.com

Sommer Arrangement Aflyst

16-04-2024

Bestyrelsen er nød, til at aflyse årets Sommer arrangement, da bestyrelsen ikke er fuldt bemandet.


På vegne af bestyrelsen

Benny

Del siden

Svar på opslag på facebook 2-8/2023

06-08-2023

På baggrund af Bennys opslag på Facebook,

hvori der stod at Benny og Hazel stoppede i foreningen, har vi afholdt et møde i foreningen med Benny.
Foreningen D.H.I.F Horsens og omegns formand Benny og leder af Kreativ Hazel har været og er igennem en
meget svær tid med sygdom og flytning.


Konklusionen af mødet blev at Benny og Hazel har bedt om orlov hvilket er blevet accepteret.
Næstformand Jann Otto træder ind som formand indtil Benny melder sig klar,

Jann Otto vil gøre sit bedste for at fylde denne post ud.


Bankospillet i August måned bliver ikke afholdt pga af det ovenstående. Vi vil forsøge at afholde banko første søndag i september hvis alt går vel.


I tilfælde af at Benny ikke er klar til at hjælpe med Banko og der stadig er interesse for at afholde Banko, skal vi bruge ekstra hjælp,

så vil du hjælpe? Så kontakt Jann eller Rita.
Vi ønsker Benny og Hazel Rigtig god bedring og omsorgsfulde tanker sender vi til jer.


De kærligste hilsner
Jann Otto og Rita

Del siden

VIGTIG. ÆNDRINGER TIL SOMMERARRANGEMENT 2023

25-05-2023

Giv gerne denne besked videre til andre medlemmer der IKKE kan modtage E-mail fra foreningen, på forhånd tak.


Kære medlemmer


Vi har i bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde besluttet at nedsætte antallet af billetter fra 2 billetter til 1 billet til drikkevarer, samtidig sætter vi også prisen ned fra 250 kr til 200 kr for medlemmer

og fra 300 kr til 250 kr for ikke medlemmer.


I stedet for at I skal indbetale til Rita eller Benny kan beløbet overføres til foreningens konto reg nr 1551 kt nr 1224301


husk at skrive jeres medlems nr og navn på indbetalingen.


HUSK TILMELDING til Rita eller Benny


De hjerteligste hilsner

Bestyrelsen

 

Rigtig god aften og weekend.

Del siden

Referat ordinære Generalforsamling

25-05-2023

Referat af den Ordinær Generalforsamling d. 29-03-2023 kl. 19:00 i foreningen lokaler Sønderbrogade 3, 8700 Horsens.


Der var mødt 33 personer op.

Formand Benny Petersen bød velkommen.


P.1. Valg af ordstyrer: Michael fra DGI blev valgt til ordstyrer.

Jens Per og Lone blev valgt til stemmetællere.


P.2. Formandens beretning. Det er en ny bestyrelse for foreningen, og bestyrelsen gør deres bedste for foreningen. Der er kommet nye låse i dørene og med tilhørende nøgler, desuden er der kommet overvågning op i lokalerne. Der er sat nye lamper op, den vigtigste gevinst er for de medlemmer der har et synshandicap, belysningen er blevet betydelig bedre, oven i det er belysningen energibesparende, med en forventelig økonomisk besparelse på mellem 50 -60 % af vores tidligere el-udgift. Beretningen blev godkendt med applaus.


P.3: Regnskabet blev fremlagt med et underskud på 210.626,05 kr.
Balancen blev fremlagt. Revisorerne havde underskrevet regnskabet.
Underskuddet blev forklaret, derefter blev regnskabet godkendt med
et klart flertal af medlemmerne.  


P.4: Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet som følger. Medlemskab 225 kr pr sæson, Aktivitet 225 kr pr sæson. Ekstra aktivitet 225 pr sæson. Passiv medlemskab 225 pr år.
Ny pris for Medlemskab 225 kr + Aktivitet 225 kr = 450 kr for en sæson
Ny kontingent er gældende fra sæson 2. 2023
Flere medlemmer gav udtryk for at det forsat var billigt, med et klart flertal blev forslaget vedtaget.
Bestyrelsen takkede for at forslaget blev vedtaget.


P.5: Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.


P.6: Valg til bestyrelsen for 2 år: Benny, Per var på valg og de blev genvalgt begge to.


P.7: Valg af 2 suppleanter for 1 år. På valg var Hazel og Annette. De blev begge genvalgt og Anja som har været medlem i flere år ønskede at stille op som suppleant. Fra forsamlingen blev der spurt til om vedkommende ikke skulle stille op personligt?
Nej var svaret, så længe opstillingen skete skriftlig.
Michael foreslået at vi tog en tredje suppleant ind for et år da der godt kunne bruges ekstra hænder i bestyrelsen det blev vedtaget og det tages op i 2024 om der stadig skal være 3 suppleanter, for så skal vedtægterne ændres.


P.8: Valg af 2 revisorer. På valg var Finn August og Lisbeth og de blev begge genvalgt.


P.9: Valg af en revisorsuppleant: Preben opstillet af Lone. Preben blev valgt.


P.10: Eventuelt: Udvalgenes beretninger.
*Svømning: Antallet af medlemmer er faldet drastisk men det skyldes nok at kommunen har valgt at sænke temperaturen i bassinerne og slukke for saunaen, men medlemmerne er begyndt at komme tilbage igen og efter sommerferien åbnes der op for den ombygget svømmehal og i den anledning vil der blive flyttet om på vores svømmetid og måske også ugedag i svømmehallen.
*Boccia holdet har været til et stævne i Randers hvor de fik medaljer med hjem og til efteråret starter de op igen.
*Hensyntagende gymnastik mandag: vi er er 7 der laver gymnastik og det er Benny der kommer og viser en film med enten stole gymnastik eller stående gymnastik og det fungerer godt.
*Dame motion onsdag: Der er 12 der dyrker damemotion, Lilian sørger for at låse op og Rigmor underviser, vi holdt afslutning sidst i marts og går ture forskellige steder indtil september hvor vi så vender tilbage til klublokalet. Nu er der oprettet venteliste.
*Stavgang: Der er ni personer som går stavgang.
*Dart og Bordtennis: Afventer tilmeldinger, der påtænkes at starte op om aftenen.
*Kreativ: vi er ca. 8 personer der syr, strikker og hækler, samtidig er der social samvær.
*Netcafè De der har brug hjælp til mobil, tablet, eller pc henvender sig til Benny. *Bankospil. Er 1 gang om måneden, men det bliver lavet om til 2 gange om måneden. Fra 1.5.2023 køre vi en forsøgsperiode, d.1 og 3 søndag i måneden spilles der Banko.

Dem der havde ordnet foreningens 50-års Jubilæum fik stor ros for arrangementet.

Lone spurgte om der kunne holdes et medlemsmøde ca. hver 2 måned- Svaret var at vi godt vil holde et medlemsmøde men ikke hver 2 måned, måske hver 3 måned

Sonja Rattenborg sagde tak for et rigtig godt Jubilæum.

Derefter var der kaffe/te og kage til alle. 

Referent Lilian Saxbeck:

Del siden

Ordinære Generalforsamling

18-03-2023

Kære alle medlemmer.


Hermed inviteres alle til den ordinære generalforsamling.

Onsdag den 29. marts Kl. 19.00 i foreningens lokaler.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før.


1. Valg af diagent og to stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontigent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen. ( for 2 år )

- Benny Petersen ( Modtager gerne genvalg. )

- Per Saxbeck ( Modtager gerne genvalg. )

7.Valg af 2 Suppleanter. ( for 1 år. )

- Hazel Petersen ( Modtager gerne genvalg. )

- Annette Pedersen ( Modtager gerne genvalg. )

8. Valg af 2 revisorer og revisorsubbleant findes og stemmes om.

Finn og Lisbeth ( modtager gerne genvalg. )

Revisorsubbleanter her mangler en.

9. Eventuelt.


Vi glæder os at se alle fremmødte.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Øl og Vand kan købes.


Med Venlig Hilsen
Formand Benny Petersen.

Mail:benny120748@gmail.com
TLF: 28154798

Del siden

18-03-2023

Del siden

Inden bestyrelsesmødet den 7.9.2022

27-10-2022

Lillian fik overrakt et ur med ordene Tusind tak for hendes formandskab i foreningen
De handicappedes Idræts Forening for Horsens og omegn gennem flere årtier, som
medlemmerne gennem årene har været glad for hendes store indsats.
Endnu engang tusind tak for indsatsen, Med hjertelig hilsen Bestyrelsen.
Lillian blev så bevæget at tårrene stod på spring.
Det var tydelig for os at se, at Lillian blev både glad, bevæget og beæret over den fine gestus fra foreningen.
Som bekendt forsætter Lillian som sekretær i foreningen.

Vi er glade for at se, at Lillian sætter stor pris på opmærksomheden ved at bære uret til daglig.

Del siden

Kræmmer/loppemarked i klublokalet

23-08-2022

Foreningen vil afholde kræmmer/loppemarked i klublokalet.
Sønderbrogade 3, 8700 Horsens.
Lørdag d. 10 september 2022 fra kl. 11:00 til ca. kl. 15:00
Hvis nogen har lyst til og har nogle ting som de vil sælge den dag.
Kan der lejes et bord for kun 50 kr.
Der vil også være mulighed for at købe kaffe og kage til en rimelig pris.
Vi håber at rigtig mange vil komme for at gøre et rigtigt godt køb.

Hvis det har interesse og du/i vil leje et bord og vise hvad du/i har så
henvend jer til Lilian Saxbeck på tlf.23606716 eller på mail:
lisax@stofanet.dk

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

13-08-2022

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling d. 9-8-2022 kl. 19:00 i vores
klublokale Sønderbrogade 3 8700 Horsens.

Der var mødt 32 personer op.
Den fungerende formand Benny Petersen bød velkommen.
Michael fra DGI. Blev valgt til ordstyrer.
Jens Per, Jann og Lilly blev valgt til stemmetællere.

Vi fik en seddeludleveret og på den kunne skrive et navn på som vi ville forslå til bestyrelsen og hvis de ville
sagde de ja og hvis de ikke ville sagde de nej: Der var følgende der sagde ja:
1. Rita: fik 29 stemmer
2. Per: fik 19 stemmer
3. Jann: fik 27 stemmer
4. Dennis: fik 6 stemmer
5. Lilian: fik 22 stemmer
6. Preben: fik 17 stemmer
7. Lone Andersen: fik 8 stemmer.

Der skulle vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer og det var dem der fik flest stemmer.
Valgt til bestyrelsen for 2 år blev Rita, Jann og Lilian
Valgt for et år blev Per.

Der var en rigtig god stemning under hele generalforsamlingen.
Der blev serveret kaffe, småkager og en øl/sodavand under mødet som sluttede 20:30.
Referent: Lilian Saxbeck

Vi holdt et konstituerende møde lige efter og vores bestyrelse ser nu således ud:
Formand: Benny Petersen på valg i år 2023
Næstformand: Jann Nielsen på valg i år 2024
Kasserer: Rita Nielsen på valg i år 2024
Sekretær: Lilian Saxbeck på valg i år 2024
Almindeligt bestyrelsesmedlem: Per Saxbeck på valg i år 2023
Suppleanter: Hazel Petersen og Annette Petersen begge på valg i år 2023.
Ordstyrer: Michael

Ekstraordinær Generalforsamling

31-07-2022

Dato: D. 9.8.2022
Kl. 19.00

1: Velkommen: V. Konstitueret Formand Benny Petersen
2: Valg af ordstyrer:
3: Valg af 2 Stemmetæller.
4: Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
5: Valg af 1 Sekretær
6: Valg af 2 Suppleanter

Med Venlig Hilsen
DHIF Horsens

Sønderbrogade. 3
8700 Horsens

Generalforsamling

13-07-2022

Hej Alle

Der er Generalforsamling d. 9/8-2022 kl. 19:00