Ordinære Generalforsamling

18-03-2023

Kære alle medlemmer.


Hermed inviteres alle til den ordinære generalforsamling.

Onsdag den 29. marts Kl. 19.00 i foreningens lokaler.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før.


1. Valg af diagent og to stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontigent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen. ( for 2 år )

- Benny Petersen ( Modtager gerne genvalg. )

- Per Saxbeck ( Modtager gerne genvalg. )

7.Valg af 2 Suppleanter. ( for 1 år. )

- Hazel Petersen ( Modtager gerne genvalg. )

- Annette Pedersen ( Modtager gerne genvalg. )

8. Valg af 2 revisorer og revisorsubbleant findes og stemmes om.

Finn og Lisbeth ( modtager gerne genvalg. )

Revisorsubbleanter her mangler en.

9. Eventuelt.


Vi glæder os at se alle fremmødte.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Øl og Vand kan købes.


Med Venlig Hilsen
Formand Benny Petersen.

Mail:benny120748@gmail.com
TLF: 28154798

Del siden

18-03-2023

Del siden

Inden bestyrelsesmødet den 7.9.2022

27-10-2022

Lillian fik overrakt et ur med ordene Tusind tak for hendes formandskab i foreningen
De handicappedes Idræts Forening for Horsens og omegn gennem flere årtier, som
medlemmerne gennem årene har været glad for hendes store indsats.
Endnu engang tusind tak for indsatsen, Med hjertelig hilsen Bestyrelsen.
Lillian blev så bevæget at tårrene stod på spring.
Det var tydelig for os at se, at Lillian blev både glad, bevæget og beæret over den fine gestus fra foreningen.
Som bekendt forsætter Lillian som sekretær i foreningen.

Vi er glade for at se, at Lillian sætter stor pris på opmærksomheden ved at bære uret til daglig.

Del siden

Kræmmer/loppemarked i klublokalet

23-08-2022

Foreningen vil afholde kræmmer/loppemarked i klublokalet.
Sønderbrogade 3, 8700 Horsens.
Lørdag d. 10 september 2022 fra kl. 11:00 til ca. kl. 15:00
Hvis nogen har lyst til og har nogle ting som de vil sælge den dag.
Kan der lejes et bord for kun 50 kr.
Der vil også være mulighed for at købe kaffe og kage til en rimelig pris.
Vi håber at rigtig mange vil komme for at gøre et rigtigt godt køb.

Hvis det har interesse og du/i vil leje et bord og vise hvad du/i har så
henvend jer til Lilian Saxbeck på tlf.23606716 eller på mail:
lisax@stofanet.dk

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

13-08-2022

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling d. 9-8-2022 kl. 19:00 i vores
klublokale Sønderbrogade 3 8700 Horsens.

Der var mødt 32 personer op.
Den fungerende formand Benny Petersen bød velkommen.
Michael fra DGI. Blev valgt til ordstyrer.
Jens Per, Jann og Lilly blev valgt til stemmetællere.

Vi fik en seddeludleveret og på den kunne skrive et navn på som vi ville forslå til bestyrelsen og hvis de ville
sagde de ja og hvis de ikke ville sagde de nej: Der var følgende der sagde ja:
1. Rita: fik 29 stemmer
2. Per: fik 19 stemmer
3. Jann: fik 27 stemmer
4. Dennis: fik 6 stemmer
5. Lilian: fik 22 stemmer
6. Preben: fik 17 stemmer
7. Lone Andersen: fik 8 stemmer.

Der skulle vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer og det var dem der fik flest stemmer.
Valgt til bestyrelsen for 2 år blev Rita, Jann og Lilian
Valgt for et år blev Per.

Der var en rigtig god stemning under hele generalforsamlingen.
Der blev serveret kaffe, småkager og en øl/sodavand under mødet som sluttede 20:30.
Referent: Lilian Saxbeck

Vi holdt et konstituerende møde lige efter og vores bestyrelse ser nu således ud:
Formand: Benny Petersen på valg i år 2023
Næstformand: Jann Nielsen på valg i år 2024
Kasserer: Rita Nielsen på valg i år 2024
Sekretær: Lilian Saxbeck på valg i år 2024
Almindeligt bestyrelsesmedlem: Per Saxbeck på valg i år 2023
Suppleanter: Hazel Petersen og Annette Petersen begge på valg i år 2023.
Ordstyrer: Michael

Ekstraordinær Generalforsamling

31-07-2022

Dato: D. 9.8.2022
Kl. 19.00

1: Velkommen: V. Konstitueret Formand Benny Petersen
2: Valg af ordstyrer:
3: Valg af 2 Stemmetæller.
4: Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
5: Valg af 1 Sekretær
6: Valg af 2 Suppleanter

Med Venlig Hilsen
DHIF Horsens

Sønderbrogade. 3
8700 Horsens

Generalforsamling

13-07-2022

Hej Alle

Der er Generalforsamling d. 9/8-2022 kl. 19:00