Generalforsamling 2022

06-03-2022

Indkaldelse til DHIF Horsens generalforsamling

Torsdag d. 24. marts 2022, kl. 19.00
i vores klublokale, Sønderbrogade 3 st.


P.1: Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
P.2: Bestyrelsens + udvalgenes beretning fra det forløbne år
Formandens beretning.
Udvalgenes beretning:
Boccia
Gymnastik/motion
Gå og vær glad
Svømning
Badminton
Kreativ
EDB
Banko
Bordtennis
P.3: Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.
P.4: Fastsættelse af kontingent.
P.5: Godkendelse af reviderede vedtægter
P.6: Behandling af indkomne forslag.
P.7: Valg til bestyrelsen for 2 år
       På valg er Pia Jensen, Annette Petersen & Preben pedersen (Preben ønsker ikke
       genvalg)
P.8: Valg af 2 suppleanter
       På valg er Hazel Petersen & Lilian Saxbeck.
P.9: Valg af 2 revisorer
       På valg er Finn August Laursen & Lisbeth Jensen.
P.10: Eventuelt


        Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

        Der vil være tre madder pr. person og en øl eller sodavand pr. person, resten I drikker

        står for egen regning. Øl og vand kan købes til 10 kr. for øl og 5 kr. for sodavand.

        Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
        bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
        Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen.

Del siden

Tekst

16-01-2022

GENERALFORSAMLING 2022Hvis Corona tillader det ???

Indkaldelse til DHIF Horsens generalforsamling

Torsdag d. 24. marts 2022, kl. 19.00

i vores klublokale, Sønderbrogade 3 st.

Alle Informationer kommer i næste Klubblad i februar.

svømning

07-12-2021

JULEFERIE I DHIF 2021

●Sidste svømmedag inden jul

er 10. december 2021

●Vi begynder svømning igen

fredag den 7. januar 2022.

Mange jule hilsener og rigtig god ferie fra

alle hjælperne i

DHIF

Tekst

04-11-2021

Invitation til julefrokosten 2021.

på cafe Oasen søndag d. 12-12-2021.

Fra kl. 12:00 til ca. kl. 16.00

Sognegårdsvej 3 8700 Horsens.

Menu består af:

Marinerede sild, sennepsstegte sild, fiskefilet m. remoulade, flæskesteg med rødkål, julekål med medister, flæsk, sylte og rødbeder, risalamande m. kirsebærsovs—kaffe med julesmåkager—en øl/vand til hver---

Amerikansk lotteri—Musik og dans ved Kurt.

Pris kun 250 kr.pr. person bindende tilmelding

og betaling (rede penge) til din idrætsleder

eller Ole Hansen Tlf.: 24444232

senest fredag den 3 december.

MVH. Bestyrelsen.

Tekst

03-11-2021

På vores generalforsamling d. 9. september,

blev Ole Hansen stemt ind i foreningens bestyrelse

Og på det efterfølgende konstitueringsmøde valgt til formand for foreningen.

Jeg har været formand meget længe og det var tid til at træde lidt tilbage.

Jeg siger tak for den opbakning, som jeg har fået i årenes løb, og ønsker Ole velkommen og håber at han vil være en god formand for vores forening.

Jeg vil prøve at hjælpe ham godt på vej.

Hilsen Lilian Saxbeck.