13-08-2022

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling d. 9-8-2022 kl. 19:00 i vores
klublokale Sønderbrogade 3 8700 Horsens.

Der var mødt 32 personer op.
Den fungerende formand Benny Petersen bød velkommen.
Michael fra DGI. Blev valgt til ordstyrer.
Jens Per, Jann og Lilly blev valgt til stemmetællere.

Vi fik en seddeludleveret og på den kunne skrive et navn på som vi ville forslå til bestyrelsen og hvis de ville
sagde de ja og hvis de ikke ville sagde de nej: Der var følgende der sagde ja:
1. Rita: fik 29 stemmer
2. Per: fik 19 stemmer
3. Jann: fik 27 stemmer
4. Dennis: fik 6 stemmer
5. Lilian: fik 22 stemmer
6. Preben: fik 17 stemmer
7. Lone Andersen: fik 8 stemmer.

Der skulle vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer og det var dem der fik flest stemmer.
Valgt til bestyrelsen for 2 år blev Rita, Jann og Lilian
Valgt for et år blev Per.

Der var en rigtig god stemning under hele generalforsamlingen.
Der blev serveret kaffe, småkager og en øl/sodavand under mødet som sluttede 20:30.
Referent: Lilian Saxbeck

Vi holdt et konstituerende møde lige efter og vores bestyrelse ser nu således ud:
Formand: Benny Petersen på valg i år 2023
Næstformand: Jann Nielsen på valg i år 2024
Kasserer: Rita Nielsen på valg i år 2024
Sekretær: Lilian Saxbeck på valg i år 2024
Almindeligt bestyrelsesmedlem: Per Saxbeck på valg i år 2023
Suppleanter: Hazel Petersen og Annette Petersen begge på valg i år 2023.
Ordstyrer: Michael