24-05-2022

Minde om Birtha Schou

Kære Alle

Det er med stor sorg i hjertet, at vi må meddele, at vores kassér

Birtha Schou er afgået ved døden lørdag d. 21.5, vi sender tanker

til Flemming herfra.

M.v.h DHIF`s Bestyrelse