16-01-2022

Tekst

GENERALFORSAMLING 2022Hvis Corona tillader det ???

Indkaldelse til DHIF Horsens generalforsamling

Torsdag d. 24. marts 2022, kl. 19.00

i vores klublokale, Sønderbrogade 3 st.

Alle Informationer kommer i næste Klubblad i februar.