30-07-2021

Tekst

Forårets 2020, aflyste generalforsamling.

Indkaldelse til D.H.I. F’s generalforsamling.

Torsdag d. 9-september-2021 kl. 19:00

I vores klublokale, Sønderbrogade 3.

OBS. Er afholdt. Referat kommer i novemberbladet.